O nama

Saznajte više o nama, našoj povjesti i planovima za budućnost

Povijest

Osnivačka sjednica Skupštine Akademskog sportskog saveza Koprivnica održana je 15. veljače 2016. godine. Na skupštini je prihvaćen Statut Saveza te su izabrana tijela upravljanja.

Ciljevi

Savez je osnovan u cilju promicanja, razvitka, unapređenja i organiziranja cjelokupnog sporta na Sveučilištu Sjever.

Djelatnosti

Usklađivanje aktivnosti članica kao i organizacija natjecanja te skrb o statusu studenata sportaša, poticanje i promicanje sporta na Sveučilištu Sjever. Planiranje rada i razvitka sporta i rekreacije na Sveučilištu Sjever. Organizacija izvannastavnih studentskih sportskih i rekreacijskih aktivnosti. Organiziranje i provođenje redovitih sustavnih treninga članova radi pripreme za natjecanje. Poduka i trening studenata i zaposlenika u rekreativne i/ili natjecateljske svrhe. Suradnja s drugim studentskim klubovima i društvima te drugim sportskim klubovima i udrugama. Poticanje brigu o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti članova Udruge – zalaže se ukupnom aktivnosti Udruge poticati razumijevanje i usvajanje etičkih vrijednosti kroz bavljenje sportom.

Radna tijela Saveza

PREDSJEDNIK

Nedeljko Pavlec

SPORTSKA PRIPREMA – UNAPREĐENJE SPORTA – RAZVOJ SPORTA

info@assk.hr   –   091/888-2148  –  asskoprivnica@gmail.com