Sport na Sveučilištu Sjever

Rasporedi sportskih aktivnosti za Sveučilišni centar Koprivnica i Sveučilišni centar Varaždin

Sveučilišni centar Koprivnica

Dvorana srednje strukovne škole Koprivnica
UTORAK : 20:30 do 22:00 sati
SPORTOVI: Nogomet, košarka, odbojka i badminton

Bazeni Cerine Koprivnica
PONEDJELJAK: 20:00 do 21:00 sati
ČETVRTAK: 11:00 do 13:00 sati
PETAK: 10:00 do 12:00 sati

SPORTOVI: Plivanje

Sveučilišni centar Varaždin

Dvorana Graberje
PONEDJELJAK : 21:30 do 23:00 sati
SPORT: Odbojka

SRIJEDA : 21:30 do 23:00 sati
SPORT: Nogomet

Dvorana Strukovna škola Varaždin
SRIJEDA : 20:00 do 21:30 sati
SPORT: Odbojka

Dvorana Gimnazija Varaždin
UTORAK : 20:00 do 22:00 sati
SPORT: Košarka

Bazeni Varaždin
UTORAK
ČETVRTAK
SUBOTA
NEDJELJA

SPORTOVI: Plivanje