1. Međunarodni turnir street košarke

[RASPORED UTAKMICA]

SKUPINA A
1. Sjever 2
2. University of Pech
3. FOI Varaždin
4. Sveučilište Mostar
5. Alexandar Xhuvani University of Elbasan

10:30
Alexandar Xhuvani University of Elbasan VS University of Pech

11:00
FOI vs Mostar

11:30
Alexandar Xhuvani University of Elbasan VS FOI

12:00
Sjever 2 VS University of Pech

12:30
Sjever 2 VS FOI

16:00
Mostar VS Alexandar Xhuvani University of Elbasan

16:30
FOI VS University of Pech

17:00
Sjever 2 VS Mostar

17:30
Alexandar Xhuvani University of Elbasan VS Sjever 2

18:00
Mostar VS University of Pech

 

[RASPORED UTAKMICA]

SKUPINA B
1. Međimursko veleučilište u Čakovcu
2. Filozofski fakultet Zagreb
3. Sveučilište Sjever
4. Sveučilište Juraj Dobrila u Puli
5. Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru

Raspored utakmica

10:30
Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru VS Filozofski fakultet u Zagrebu

11:00
Sveučilište Sjever VS Sveučilište Juraj Dobrila u Puli

11:30
Međimursko veleučilište u Čakovcu VS Filozofski fakultet u Zagrebu

12:00
Sveučilište Sjever VS Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru

12:30
Međimursko veleučilište u Čakovcu VS Sveučilište Sjever

16:00
Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru VS Sveučilište Juraj Dobrila u Puli

16:30
Međimursko veleučiliše u Čakovcu VS Sveučilište Juraj Dobrila u Puli

17:00
Sveučilište Sjever VS Filozofski fakultet Zagreb

17:30
Međimursko veleučilište u Čakovcu VS Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru

18:00
Sveučilište Juraj Dobrila u Puli VS Filozofski fakultet Zagreb