Sport na Sveučilišnom centru Koprivnica

Studenti Sveučilišta Sjever – Sveučilišni centar Koprivnica – pozivamo Vas da se prijavite za sportske aktivnosti. Molimo da se pravovremenim prijavama olakšate organizaciju i pripremu termina predviđenih za sport.Prijave šaljite na mail su.sjever@unin.hr!

Sportska događanja će se održavati UTORKOM u obrtničkoj školi u Koprivnici od 20:30 do 22 sata.

PLIVANJE ĆE SE ODRŽAVATI NA GRADSKIM BAZEMNIMA KOPRIVNICA ČETVRTKOM OD 11 DO 13 SATI.

NAPOMENA: Obavezno popuniti prijavnicu za sport koja se nalazi ovdje u prilogu! Molimo studente da se prijave posebno za svaki sport koji žele.

prijavnica-BADMINTON

prijavnica-ODBOJKA

prijavnica-KOŠARKA

prijavnica-NOGOMET

prijavnica-PLIVANJE