TERMINI SPORTSKIH AKTIVNOSTI NA SVEUČILIŠTU SJEVER

TERMINI POČINJU VRIJEDITI OD 30.10.2017. GODINE

TERMINI SPORTSKIH AKTIVNOSTI NA SVEUČILIŠTU SJEVER – SVEUČILIŠNI CENTAR VARAŽDIN

ODBOJKA STUDENTI I STUDENTICE

SRIJEDA 21,15-23 ,00 – SPORTSKA DVORANA GRABERJE VARAŽDIN

KOŠARKA STUDENTI I STUDENTICE

PONEDELJAK-17,00-18,45 – SPORTSKA DVORANA STRUKOVNE ŠKOLE VARAŽDIN

PLIVANJE GRADSKI BAZENI VARAŽDIN

 

UTORAK         11-12 SATI
ČETVRTAK    20-22  SATI
PETAK             20-22  SATI
SUBOTA          12-13  SATI

TERMINI SPORTSKIH AKTIVNOSTI NA SVEUČILIŠTU SJEVER – SVEUČILIŠNI CENTAR KOPRIVNICA

KOŠARKA ,NOGOMET, BADMINTON STUDENTI I STUDENTICE

UTORAK-20,30-22,00 – SPORTSKA DVORANA OBRTNIČKE ŠKOLE KOPRIVNICA

PLIVANJE GRADSKI BAZENI CERINE KOPRIVNICA

ČETVRTAK    11-13  SATI
PETAK             10-12 SATI

TERMINI POČINJU VRIJEDITI OD 23.10.2017. GODINE. OBAVEZNO SE JAVITI NA EMAIL ZA FORMIRANJE GRUPA, TE ZA SVA PITANJA U VEZI DOLAZAKA NA SPORTSKE AKTIVNOSTI:

npavlec@unin.hr , su.sjever@gmail.com

novi_plakat_unin